Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

6962 dd77 500
Reposted fromnotenoughporn notenoughporn viaoxygenium oxygenium

February 14 2017

odurzony
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaRockYourMind RockYourMind

July 08 2015

odurzony
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, potem rozumie.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
odurzony
6647 2205
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

July 07 2015

odurzony
Był me­lan­cho­likiem i roz­koszo­wał się nieja­ko włas­nym smut­kiem jak czymś niez­na­nym, wyjątko­wym, wspaniałym.
— Hermann Hesse
Reposted fromrefuge refuge vialikearollingstone likearollingstone
odurzony
Kiedy próbujesz komuś przekazać swoje poglądy i uczucia, to zaledwie 7 procent twojego komunikatu stanowią słowa, a 38 procent sposób ich wypowiedzenia ( reszta to mowa ciała ).
— Słowa, słowa, słowa
odurzony
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viashitsuri shitsuri
odurzony
8266 0eae
Reposted fromrol rol viashitsuri shitsuri

July 06 2015

odurzony
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
odurzony
4009 8405
Reposted fromzycietopodroz zycietopodroz viashitsuri shitsuri
odurzony

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
odurzony
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
odurzony
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoc-arrr-na moc-arrr-na
odurzony
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
odurzony
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
odurzony
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viablondieangel blondieangel
odurzony

July 05 2015

odurzony
Już, już, już,
Nie wytrzymuję tempa,
wszystko, kurwa, skręca

July 03 2015

odurzony
po prostu jestem jednym wielkim deficytem
Reposted fromxempx xempx viashitsuri shitsuri
odurzony
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamoc-arrr-na moc-arrr-na
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl